Materiaal

VOLVO COMBI WAGEN 32 ton

Inzetbaar voor particuliere ruim- & ontstoppingswerken en ook industriële werken
Geschikt voor ruimen van kolken
Hogedrukpomp met afstandsbediening
Vacuümpomp 2700 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 180 bar aan 96 liter/min
Vacuümpomp geluidsarm en milieuvriendelijke wateringpomp
Vacuümtank 15.000 liter
Spoelwatertank 5.000 liter
Uitrusting van 30 meter zuigslang in 1 stuk en minimum 60 meter hoge druk slang
4-asser met 2 stuurassen

DAF COMBI WAGEN 32 ton

Inzetbaar voor particuliere ruim- & ontstoppingswerken en ook industriële werken
Geschikt voor ruimen van kolken
Hogedrukpomp met afstandsbediening
Vacuümpomp 3200 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 200 bar aan 106 liter/min
Vacuümpomp geluidsarm en milieuvriendelijke wateringpomp
Vacuümtank 15.000 liter
Spoelwatertank 5.000 liter
4-asser met 3 stuurassen

DAF COMBI WAGEN 32 ton

Inzetbaar voor particuliere ruim- & ontstoppingswerken en ook industriële werken
Geschikt voor ruimen van kolken
Hogedrukpomp met afstandsbediening
Vacuümpomp 3200 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 200 bar aan 106 liter/min
Vacuümpomp geluidsarm en milieuvriendelijke wateringpomp
Vacuümtank 15.000 liter
Spoelwatertank 5.000 liter
Uitrusting van 30 meter zuigslang in 1 stuk en minimum 60 meter hoge druk slang
4-asser met 3 stuurassen

DAF COMBI WAGEN 32 ton

Inzetbaar voor rioolreiniging
Vacuümpomp 3200 m³ luchtverplaatsing
Groot waterdebiet, hogedrukpomp 250 bar aan 405 liter/min
Vacuümpomp geluidsarm en milieuvriendelijke wateringpomp
Vacuümpomp voorzien van decantatiekraan
Vacuümtank 12.500 liter
Spoelwatertank 12.500 liter
Grote spoelwatertank om langer autonoom te werken zonder bij te tanken
Luchtdrukkoppeling met regelbare druk om rioolafsluiters open te blazen en aansluitingen voor leefluchtinstallatie
Kortere opstelling door combinatie slib- en watertank op 1 chassis
Minder verkeershinder en milieuvriendelijker werken
4-asser

DAF COMBI WAGEN 42 TON

Inzetbaar voor industriële werken en rioolreiniging
Reductie van transportkost
Vacuümpomp 3200 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 250 bar aan 405 liter/min
Vacuümpomp geluidsarm en milieuvriendelijke wateringpomp
Vacuümtank 18.000 liter
Uiterst geschikt voor het ledigen en reinigen van grotere putten en tanks
Spoelwatertank 6.000 liter
Luchtdrukkoppeling met regelbare druk om rioolafsluiters open te blazen en aansluitingen voor leefluchtinstallatie
Opligger met stuurassen

NISSAN COMBI WAGEN 4.5 ton

Inzetbaar voor ontstoppingswerken
Hoogte slechts 1m90
Vacuumpomp 5 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 250 bar aan 60 liter/min
Vacuümtank 1.500 liter
Spoelwatertank 600 liter
Uiterst geschikt voor werken in ondergrondse parkings en/of andere moeilijk bereikbare plaatsen
Snel inzetbaar voor dringende interventies

IVECO COMBI POMP 4,5 ton

Inzetbaar voor ontstoppingswerken
Laadbak met autonome combiné pompgroep
Vacuumpomp 5 m³ luchtverplaatsing
Hogedrukpomp 200 bar aan 60 liter/min
Vacuümtank 1.500 liter
Spoelwatertank 600 liter
Makkelijk wendbaar door kleine afmetingen
Geschikt voor ruimen kolken op moeilijk bereikbare plaatsen
Mogelijkheid om extra materialen/afval mee te nemen
Snel inzetbaar voor dringende interventies

NISSAN 3,5 ton

Inzetbaar voor bijstand met materiaal voor andere vrachtwagens
Open laadbak
Gesloten opbergkoffer
Geschikt voor plaatsen van signalisatie

RIOOLAFSLUITERS

Rioolafsluiters schijf diameter 30mm, 40mm en 50mm
Rioolafsluiters ballon alle diameters beschikbaar

SIGNALISATIE

Verkeersborden
Verkeerslichten
Parkeerverbod
Speciale aanhangwagen hinderend voertuig
Signalisatie voor afbakening werkzones
Signalisatie kledij

VEILIGHEIDSMATERIAAL

Veiligheidsharnassen
Onafhankelijke ademhalingsapparatuur
Driepikkel
Gasdedectie toestellen
PBM’s

SPUITKOPPEN

Spuitkoppen aangepast aan elke verstopping:
Standaard reinigingsspuitkoppen

Hoogrendementspuitkoppen:
De straalhoeken 10° + 30° garanderen een ideale combinatie van reinigen en reactiekracht.

Roterende spuitkoppen:
De waterstralen hebben een meervoudige functie en reinigen de binnenwand van de buis, genereren een voorwaartse stuwkracht van de spuitkop en spoelen de losgespoten vervuiling achterwaarts. Speciaal ingezet voor harde vervuiling: vet, urine- en kalksteen, cementresten, …

Puntspuitkoppen:
Driekant puntvormige spuitkop met 4 voorstralen. Deze spuitkoppen worden gebruikt bij volledig verstopte leidingen.

Roterende vibrerende spuitkoppen:
Bij gebruik ontstaan vibraties aan zeer hoge frequenties en pulserende waterstralen die een dermate grote kracht ontwikkelen dat harde afzettingen tot een dikte van 10 cm kunnen losgemaakt worden van de wand en verbrijzelen of breken.

Bodemreinigers:
Deze spuitkoppen worden gebruikt om zand en slib op de bodem van de buizen op een spectaculair rendement te verwijderen.

Kettingslingers:
Spuitkoppen met roterende snijkettingen om verharde vervuiling zoals kalk en betonresten te verwijderen.

WORTELFREZEN

Freeskoppen, roterende spuitkop met snijkettingen om boomwortels weg te frezen in verschillende diameters van 200 tot 800 !