Opvolging periodiek onderhoud

Een extra gratis dienst die onze firma aanbiedt:

Opvolging periodiek onderhoud van uw putten en/of leidingen

Wat houdt dit in?

Op regelmatige basis ledigen we uw putten en/of onderhouden uw leidingen. Indien u een extra controle wenst kunnen wij ook een camera-inspectie jaarlijks inplannen. 

Van dit alles houdt onze firma een planning bij en contacteren u na een afgesproken frequentie om deze interventie(s) uit te voeren. 

Welke voordelen brengt dit met zich mee?

  • Geen verstopte afvoeren of overlopende putten meer.
  • Geen stress omwille van de opvolging van het onderhoud en kan u het niet vergeten.
  • Geen schade of productie stilstand.
  • Geen contractuele verplichtingen