Rioolreiniging

Rioolreiniging voor particulieren – industrie en openbare besturen

Rioolreiniging wordt uitgevoerd met een rioolreinigingswagen die voorzien is van een spoelwatertank van 12.500 liter en een slibtank van 12.500 liter. Hierdoor werken wij met één voertuig om de riolen te spoelen en het slib op te zuigen. Dit voertuig is voorzien van een hoge druk pomp van 200 bar à 320 liter om een groter spoeleffect te creëren.

Tevens is deze wagen uitgerust met een persluchtaansluiting voor het opblazen van rioolafsluiters en met een waterpomp voor het oppompen van bv. oppervlakte water..

Rioolreiniging

>> Reinigen van bestaande of nieuwe straatrioleringen en collectoren
>> Reinigen van rioolkolken
>> Reinigen van waterbuffers, vijvers,…
>> Reinigen en ontstoppen van alle riolen, onbeperkt de diameter.
>> Verwijderen van boomwortels met wortelfrezen
(zie ontstoppingsdienst)
>> Verwijderen van cementresten en beton
>> Opzuigen en afvoeren van slib naar erkende verwerkingsinstallaties
>> Afsluiten en overpompen van riolen
>> Reinigen van duikers, kokers,…
>> Ruimen en reinigen van carwashputten
>> Uitwassen van beton
>> Verwijderen van boorkernen uit riolen

Alle afval wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra conform alle wettelijke vereisten.