Ruimdienst

Ruimdienst voor particulieren – industrie en openbare besturen


De ruimdiensten worden uitgevoerd met een combine vrachtwagen die enerzijds beschikt over een vacuüm unit om de putten of tanks te kunnen ledigen en anderzijds over een hoge druk unit waarbij wij de putten en leidingen kunnen reinigen of ontstoppen.

Ruimdienst

 • Ledigen van alle soorten putten, bijv. septische putten, regenputten, IBA’s
 • Ledigen en reinigen van vetputten – vetafscheiders
 • Ledigen van bezinkputten en bekkens
 • Ledigen en ruimen van kelders en kruipkelders
 • Ledigen en reinigen van pompputten
 • Ruimen van sterfputjes, rioolkolkjes, klokputjes en reukafsluiters
 • Reinigen en ruimen van alle soorten waterzuiveringsinstallaties
 • Ledigen en reinigen van vijvers
 • Ruimen en reinigen van brandstoftanks en KWS-afscheiders
 • Ruimen en reinigen van carwashputten
 • Reinigen en ruimen van opslagtanks
 • Ruimen van volgelopen betonbekistingen

Alle afval wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra conform alle wettelijke vereisten.