VCA & opleiding

VCA (Veiligheids Checklist Aannemers)

VCA Certificaat veiligheidssysteem

Ons beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu moet ertoe bijdragen dat arbeidsongevallen en incidenten in ons bedrijf en op onze werven maximaal voorkomen worden.

Om dit te bereiken passen wij het VCA* veiligheidssysteem (welke reeds in 2004 een eerste maal werd gecertificeerd) toe waarbij wij de nodige middelen en tijd vrijmaken. Een van onze prioritaire doelstellingen in ons bedrijfsbeleid is de bescherming van onze medewerkers en personen die betrokken zijn met onze bedrijfswerkzaamheden.

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden waar zorg wordt gedragen voor het welzijn van iedereen die bij onze bedrijfsactiviteiten betrokken zijn.
Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van onze projecten houden wij steeds rekening met het voorkomen van persoonlijke letsels, materiéle schade, gevaarlijke situaties en milieuschade.

Opleidingen


Om de vooropgestelde doelstelling waar te maken, wordt ons personeel voortdurend bijgeschoold met toolbox meetings, interne en externe opleidingen.

Interne opleidingen :
  • Werken met combiné vrachtwagen
  • Opleidingen hoge druk spuiten
  • Gebruik van gasdetectie
  • Uitvoeren van risico-analyses

Externe opleidingen met certificaten :
  • Basisveiligheid VCA
  • Werken met onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen
  • Veiligheidswacht van besloten ruimten


Service, flexibiliteit, kwaliteit, veiligheid en milieu zijn de sleutelwoorden van ons bedrijf.


Onze werknemers dragen steeds aangepaste werkkledij en veiligheidskledij zodat wij steeds conform de meest gangbare veiligheidsvoorschriften op werven en fabrieken zijn.